ชื่อ - นามสกุล :นายชมภู ก้อนสีลา
ตำแหน่ง :รอง ปลัด อบต.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :089-711384
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนัก ปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : รอง ปลัด อบต.