ชื่อ - นามสกุล :นายสงวนศักดิ์ สุริยะพงษ์
ตำแหน่ง :ส.อบต.ม.8
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0936248775
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :