ชื่อ - นามสกุล :นายภาคภูมิ วงษ์จารย์
ตำแหน่ง :ส.อบต.ม.4
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0630329784
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :