ชื่อ - นามสกุล :นางกฤติยา ตรัยรัตนยนต์
ตำแหน่ง :รองประธานสภาฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0804492823
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่ในกลุ่ม :