ชื่อ - นามสกุล :นางจิระวดี ประวันเตา
ตำแหน่ง :ครู (ครูคศ.1)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0843742714
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม :