ชื่อ - นามสกุล :นายชมภู ก้อนสีลา
ตำแหน่ง :รองปลัด อบต.
หน้าที่หลัก :รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
ที่อยู่ :
Telephone :089-711384
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการ