ชื่อ - นามสกุล :นายพรณรงค์ มิเถาวัลย์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :082-121377
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองช่าง