ส่องไลน์อัพ “ลิเวอร์พูล” หากได้ “ติอาโก” ร่วมทัพ(4 ก.ค. 2563, 06:30) สภาพอากาศวันนี้ ไทยมีฝนทุกภาค ตกหนักบางแห่ง กทม.ฉ่ำร้อยละ 60(4 ก.ค. 2563, 06:26) “ลอว์เรนสัน” ทำนายผลพรีเมียร์ลีก นัดที่ 33 ครบ 10 คู่ (4 ก.ค. 2563, 06:16) สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงห่วงใยในสุขภาพพสกนิกรชาวไทย(4 ก.ค. 2563, 06:01) ปธน.บราซิล วีโต้ข้อกฎหมายบังคับใส่หน้ากากในร้านค้า-โบสถ์-โรงเรียน(4 ก.ค. 2563, 05:47) หงส์ถูกโยง 3 แข้ง ผีลุ้นได้ 2 สตาร์ดัง สรุป 8 ข่าวตลาดนักเตะรอบวัน(4 ก.ค. 2563, 05:45) คน 17 ประเทศสนใจเข้ามารักษาโควิดในไทย(4 ก.ค. 2563, 05:30) เส้นทางชีวิต “นาธาน ลอว์” จากแกนนำม็อบฮ่องกงสู่สภา ล่าสุดต้องลี้ภัย(4 ก.ค. 2563, 05:30) เจ้าพ่อเฟซบุ๊ก ไม่สะเทือน! 530 บริษัท บอยคอตโฆษณา ต้านเมิน Hate Speech (คลิป)(4 ก.ค. 2563, 05:30) ทุบกระทรวงมหาดไทย จัดหาเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย บอนไซท้องถิ่น(4 ก.ค. 2563, 05:25) รวบหนุ่มทําพันธบัตรเก๊ของรัฐ 4.5 ล้านบาท(4 ก.ค. 2563, 05:20) ถวายเทียน (4 ก.ค. 2563, 05:18) ส่อพิรุธ 2 พยานช่วยคดีบรรยินพ้นผิดแหกคุก(4 ก.ค. 2563, 05:15) จ.อ.ปืนโหด (4 ก.ค. 2563, 05:13) บ๊วยส่องผีโต้ปมกอร์กอน โยนปั่นกันเอง (คลิป)(4 ก.ค. 2563, 05:10) ยุ่งแน่นอน(4 ก.ค. 2563, 05:10) เคลียร์ไม่หมด (4 ก.ค. 2563, 05:08) "ไบมาโทพรอสต์" เซรั่มบำรุงตา ผลิตจาก...ยารักษาต้อหิน(4 ก.ค. 2563, 05:05) จ่าทหารเรือยิง ตำรวจบ้านดับ (คลิป)(4 ก.ค. 2563, 05:05) พาไปทำแผนฯ (4 ก.ค. 2563, 05:03)
เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างบุคลากร
รายงาน
กฏหมาย
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 21 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แบบสอบถาม

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


เว็บเพื่อนบ้าน

FanPage

  

  หมวดหมู่ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เรื่อง : แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย : admin
เข้าชม : 65
ศุกร์์ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
                                                    ที่      /๒๕๖๒    
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว และคณะกรรมการประเมินติดตาม
      แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
*********************************
ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  
          เพื่อให้การจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ประกอบด้วย
          ๑. ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลเก่างิ้ว                             ประธานกรรมการ
          ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว                             กรรมการ                                
          ๓. หัวหน้าสำนักปลัด                                                    กรรมการ
          ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง                                                  กรรมการ
          ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง                                                 กรรมการ
          ๖. นักพัฒนาชุมชน                                                       กรรมการ
          ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                      กรรมการและเลขานุการ
          ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง  ศึกษาข้อมูล นำมากำหนดจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว  ประกอบด้วย
          ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว                                 ประธานกรรมการ
          ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว                             รองประธานกรรมการ
          ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว                                       กรรมการ
          ๔. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว                                     กรรมการ
          ๕. หัวหน้าสำนักปลัด อบต.                                                   กรรมการ
          ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง                                                         กรรมการ
          ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                           กรรมการและเลขานุการ              
          ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และรายงานผลการติดตามและประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ทราบต่อไป
                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                               สั่ง  ณ  วันที่          เดือน  กันยายน   พ.ศ.    ๒๕๖๒ 
 
                                                                 (ลงชื่อ)                 
                                                                             (นายดิลก  อินทร์ผล)
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
 
               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ต่อไป
 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว จึงขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน  กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๒
               
 
                                                                                                                   (นายดิลก  อินทร์ผล)
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17/เม.ย./2563


องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
Tel/Fax : 0-4300-9871 E-Mail: kaongiw.obt@gmail.com
Power by : cms2u.com