ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดชุมชน "ตลาดนัดแม่ละมุล" เปิดขายทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 น.-18.00 น ณ บ้านเก่างิ้ว หมูที่ 1 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น