วันที่  18  ธันวาคม  25563  ได้จัดโครงการเสริมสร้างป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรประจำปีงบประมาณ  2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว