มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และเงินแก่ผู้ประสบอัคคีภัย รายนายบุญส่ง บรรดาศักดิ์ ประชาชน ม.6 บ้านโนนสะอาด (05 กุมภาพันธ์ 2564)

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และเงินแก่ผู้ประสบอัคคีภัย  รายนายบุญส่ง  บรรดาศักดิ์ ประชาชน ม.6 บ้านโนนสะอาด

ขึ้นบนสุด