พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 (11 พฤษภาคม 2565)

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว โดยมี นายดิลก อินทร์ผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ขึ้นบนสุด