กิจกรรมปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร (31 พฤษภาคม 2565)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายดิลก อินทร์ผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร

ขึ้นบนสุด