กิจกรรมการอบรมค่ายพัฒนาสุขภาวะกายใจ เด็กและเยาวชนตำบลเก่างิ้ว ในหลักสูตร การเสริมสร้าง EQ เด็กเก่างิ้ว ป้องกันภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย (31 ตุลาคม 2565)

กิจกรรมการอบรมค่ายพัฒนาสุขภาวะกายใจ เด็กและเยาวชนตำบลเก่างิ้ว ในหลักสูตร การเสริมสร้าง EQ เด็กเก่างิ้ว ป้องกันภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย ในวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ท ขอนแก่น

ขึ้นบนสุด